Nøkkelvakt Huk FK 2007

Denne listen er den foreløpige rekkefølgen på ukene dere har ansvar for å klargjøre baller, kjegler og vester.

Oppmøte er da senest 19:50 tirsdag og torsdag. Alt skal være ute til 20:00. Minimum 1 ball til hver. Husk dere har også ansvar for å rydde inn igjen så tell opp antall baller.

Oppmøte søndag 13:55. Ball og vester til five side ute til 14:00.

Den som har nøklene er ansvarlig for at neste mann på lista får nøklene.

NB! Er du forhindret fra å komme på trening er det ditt ansvar å skaffe en stedfortreder.

Rekkefølge

Uke 3: Elham
Uke 4: Stig E
Uke 5: Per Ivar
Uke 6: Egill
Uke 7: Kitidet
Uke 8: Eystein
Uke 9: Nicolas
Uke 10: Yngve
Uke 11: Christian N
Uke 12: Åsmund Aa
Uke 13: John Arne
Påske
Uke 15: Nikolaj Z
Uke 16: Luis V
Uke 17: Haakon D
Uke 18: Haakon R
Uke 19: Bjørnar
Uke 20: Jacob
Uke 21: Anders Aa
Uke 22: Hein
Uke 23: Vegard H
Uke 24: Øystein
Uke 25: Jonas
Uke 26: Stian
Sommerferie

23. januar 2007